Home » O szkole

O szkole

 

Napis-historia-1

Do roku 1945 Wierzbno należało do Niemiec. Po wyzwoleniu, w latach 1945-1948, dzieci
z Wierzbna uczęszczały do szkoły w Strychach.
1 kwietnia 1948 roku nauczyciel Wincenty Pańczak otworzył szkołę  Wierzbnie.

maria-konopnicka-oval

W latach 1950-1975 do naszej szkoły uczęszczały również dzieci z Nowego i Starego Gorzycka, Strych i Brzezia.
W latach sześćdziesiątych szkołę  rozbudowano o 5 izb lekcyjnych.

Od 1989 roku oprócz dzieci z Wierzbna i Strych uczęszczały również dzieci z Goraja, a od 2001 z Lubikowa i Lubikówka, Krobielewa, Nowin i Stryszewa.

W 1993 roku zakończono drugi etap rozbudowy. Szkoła wzbogaciła się o sanitariaty, centralne ogrzewanie i dalszych 5 izb lekcyjnych. Na przestrzeni lat zmienił się stopień organizacyjny szkoły. Najpierw była to Szkoła czteroklasowa z jednym nauczycielem.

Następnie siedmioklasowa. Od 1 września 1968r. wprowadzono obowiązkową naukę w klasie VIII. Przejściowo, w latach 1978-1980 obniżono stopień organizacyjny do sześciu klas. Po reformie systemu oświaty, od roku 2000r. w Wierzbnie mieści się szkoła sześcioklasowa oraz oddział przedszkolny. Uczniowie mają do dyspozycji 8 izb lekcyjnych, świetlice, salę gimnastyczną, pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią oraz wielofunkcyjne boisko przyszkolne.

W 2000 roku nasza Szkoła nawiązała współpracę ze Szkoła partnerską w Buckow, w Niemczech. Organizujemy wspólnie wypoczynek dla dzieci, mecze, imprezy sportowe i kulturalne. Spotykają się także nauczyciele obu szkół.

Tradycyjnie co roku obchodzone jest Święto Szkoły, a 5.06.1999r. odbył sięI Zjazd Absolwentów połączony
z uroczystymi obchodami 50-lecia istnienia polskiej szkoły w Wierzbnie. 7.06.2003r. odbył się II Zjazd Absolwentów, połączony z obchodami 55-lecia szkoły.

6.06.2008r. obchodziliśmy JUBILEUSZ 60-LECIA szkoły połączony z III Zjazdem Absolwentów oraz nadanie Szkole Podstawowej w Wierzbnie imienia Marii Konopnickiej. Z tej okazji Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ufundowało sztandar. Po raz pierwszy w historii uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar.

 

Tutejszą szkołę ukończyło po 1948 roku około 900 absolwentów.
Wielu z nich utrzymuje kontakty ze swoją pierwszą szkołą.

 

Kierowali-szkola-1

1.04.1948-15.09.1948 Wincenty Pańczak
1948-1955 Wojciech Gulcz
1955-1957 Henryk Sędziak
1957-1960 Jadwiga Zaremba
1960-1963 Narcyz Henicz
1963-1965 Maria Gaisek
1965-1968 Józef Czernianin
1968-1984 Aleksander Heliński
1984-1998 Antonina Tarnowska
1998- 2014 Henryk Kosicki
2014 – Katarzyna Śmigiel
   
 
  Uczyli-w-tej-szkole-2

 

 

W. Pańczak, H. Filipowska, J. Zaremba, J. Szajkowski, J. Krzyżańska, M. Draga,     G. Masłowska, B. Filipiak, J. Cyranik, Januszewska, S. Mlek, J. Jesionowska,
B. Szydłowska, M. Czernianin, M. Walento, A. Solarska, W. Wesołowska,                 G. Kowalska,B. Mleczak, B. Pełczyńska, D. Skrzyniarz, R. Skrzyniarz, Z. Marzec,     Z. Laufer, B. Loba, K. Synajewska, J. Synajewski, K. Machnikowska, B. Zaprzelska,
G. Helińska, L. Wiśniewska, T. Półtorak, R. Sidorowicz, H. Hoffman, Z. Hoffman,
E. Szlachetka, H. Hibner, I. Bialic, Radoszewski, Rumowski, E. Skwiot, E. Białasik,   U. Bialic, K. Filipiak, B. Pietrzak, H. Banaszkiewicz, A. Grzelichowska,
E. Gierszewska, A. Bykowska,, E. Tomaszewska, M. Andrusieczko,                      M. Majkutewicz, W. Golec, E. Skibicka, G. Pospieszna, B. Konieczna, A. Sewruk, E. Piechowiak, P. Barski, H. Kosicki, L. Bujak, A. Rysiukiewicz, M. Bartkowiak,      J. Potomska, E. Dudek, S. Gaweł, A. Meissner, J. Kwapisz- Barska, J. Molik,       M. Andrzejewska, B. Sobczak