Home » Aktualności » Sukces Szkoły Podstawowej w Wierzbnie Podsumowanie Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy Poszukiwacze Talentów”

Sukces Szkoły Podstawowej w Wierzbnie Podsumowanie Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy Poszukiwacze Talentów”

Nauka w szkołach

powinna być prowadzona w taki sposób,

aby uczniowie uważali ją za cenny dar,

a nie za ciężki obowiązek”

 

Albert Einstein

 

Sukces Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Podsumowanie Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy Poszukiwacze Talentów”

 

Na początku ubiegłego roku wśród naszej niewielkiej społeczności szkolnej przetoczyła się dyskusja na temat słów Howarda Gardnera. Amerykański psycholog stwierdził bowiem, że szkoła powinna znacznie mniej czasu poświęcać na klasyfikowanie uczniów według uzyskiwanych przez nich ocen, a więcej na odkrywanie ich naturalnych predyspozycji czy uzdolnień i rozwijanie ich. Mimo iż dyskusja była burzliwa, jednogłośnie stwierdziliśmy, że każde dziecko rodzi się z potencjałem do uczenia się, a to, jak jego możliwości zostaną wykorzystane zależy w dużej mierze od otoczenia w którym funkcjonuje – wzrasta i rozwija się. Postanowiliśmy zrobić wszystko, aby te warunki w naszej szkole były jak najlepsze i zgłosiliśmy się do organizowanego przez Kuratorium Oświaty Programu Wspierania Zdolności i Talentów.

Dziś, 27 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyrzeczu odbył się uroczysty finał tej wyjątkowej inicjatywy. Gośćmi honorowymi byli Lubuska Kurator Oświaty – Pani Ewa Rawa, Lubuski Wicekurator Oświaty – Pani Katarzyna Pernal – Wyderkiewicz, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji – Pani Magdalena Machowska oraz Wicedyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji – Pan Grzegorz Rados. To znamienite towarzystwo uhonorowało laureatów konkursu, wśród których znalazła się… Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej!

Do programu „Lubuscy Poszukiwacze Talentów” przystąpiło 131 szkół z całego województwa lubuskiego. Nasza szkoła zdobyła brązowy laur w kategorii szkół podstawowych, co oznacza, że staramy się stwarzać optymalne warunki, w których ujawnić i rozwinąć będą mogły się wszelkie uzdolnienia i talenty. A jak zapewne większość z Was wie – mamy ich co niemiara!